Hulp nodig bij het invullen ? Lees het uitlegblad.
Gaat er iets mis met het invullen of indienen ? Mail ons op vormsel.web@kerkinieper.be

Gegevens vormeling

Naam en adres

 • Voornaam
 • *
 • Naam
 • *
 • Straat + nummer
 • *
 • Postnummer
 • *
 • Gemeente
 • *
 • GSM
 • E-mail vormeling
 • Geboortedatum
 • *
 • Geboorteplaats
 • *

  Doopgegevens

  (adres waar je woonde toen je gedoopt werd, plaats waar je gedoopt bent)
 • Woonde je op hetzelfde adres
     toen je gedoopt werd ?
 • Ja Nee *
 • Straat + nummer
 • *
 • Postnummer
 • *
 • Gemeente
 • *
 • Doopseldatum
 • *
 • Doopselkerk of -parochie
     en gemeente

 • Andere : *

  School

 • School

 • Andere : *
 • Klas
 • *

  Gegevens van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen

  1e ouder

 • Relatie tot
     de vormeling

 • Andere : *
 • Voornaam
 • *
 • Naam
 • *

  woont op ander adres dan vormeling
 • Straat + nummer
 • *
 • Postnummer
 • *
 • Gemeente
 • *
 • GSM
 • Telefoon
 • E-mail
 • 2e ouder

 • Relatie tot
     de vormeling

 • Andere : *
 • Voornaam
 • *
 • Naam
 • *

  woont op ander adres dan vormeling
 • Straat + nummer
 • *
 • Postnummer
 • *
 • Gemeente
 • *
 • GSM
 • Telefoon
 • E-mail
 • Parochiekeuze

  Selecteer de parochie waar je de vormselcatechese wenst te volgen; de voorkeur gaat uit naar je eigen parochie :
  *
  (enkel de parochies waar je op dit moment kan inschrijven staan in de lijst !)

  Beschikbaarheid

  Duid aan op welke momenten je kan aanwezig zijn
  di16:00-17:30wo14:00-15:30za09:30-11:00zo08:30-10:00

  Beschikbaarheid

  Duid aan op welke momenten je niet aanwezig kan zijn, vermeld het tijdstip (start- en eindtijd) en de reden.
  ma *
  di *
  wo *
  do *
  vr *
  za *

  Contactadres

  Selecteer het e-mailadres dat gebruikt kan worden als voornaamste contactadres. Op dit adres krijgt U een bevestigingsmail met link om de inschrijving te voltooien.
  Indien de lijst leeg is, vul dan minstens één e-mailadres in bij vormeling, 1e of 2e ouder.
  *

  Opmerkingen

  Let It Shine

  Op maandag 12 februari 2024 (krokusvakantie), van 17h30 tot 19h, gaan we met de vormelingen naar Let It Shine in Torhout; we leggen een bus in, vertrek rond 16h in Ieper of Langemark. Meer informatie hierover krijgt U later, maar om tijdig te kunnen inschrijven vragen wij nu al of de vormeling aanwezig kan zijn die avond.

  Ja, ik zal aanwezig zijn op maandag 12 februari 2024 om 17h30 te Torhout

  Akkoord

  Het vormsel is een engagement.
  Met deze inschrijving verklaar ik me, als vormeling en als ouder, bereid om op alle activiteiten aanwezig te zijn, ook als hiervoor een andere activiteit (muziekschool, sport, ...) eens moet wijken.
  *

  Gegevensverwerking

  Conform de Europese GDPR-wetgeving (25 mei 2018) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

  Ik die dit formulier indien, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over de kandidaat-vormeling. Deze inschrijving gebeurt met instemming van beide natuurlijke ouders. Alle persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het vormsel van mijn kind mogelijk te maken. *

  Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de Pastorale Eenheid, het parochieblad Kerk+Leven enz. of de website van de Pastorale Eenheid naar aanleiding van het vormsel (niet verplicht).